Vi følger NCF’s regelverk, www.sykling.no.

Påmelding
All påmeldingen skjer via nettpåmeldingen på våre hjemmesider. Det betales med kort og påmeldingen er bindende. Når påmelding og betaling er bekreftet og registrert vil deltageren føres opp på våre offisielle startlister.
Om du etter registrert påmelding foretar endringer som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende bli refundert.
Påmeldingen gir oss også rett til å bruke informasjon knyttet til deltagerens navn og resultater på internett.

Sykdom/skade/uheldige omstendigheter
I tråd med generelle regler for tidsbestemte arrangementer gis det ikke refusjon dersom man ikke kan stile til start. Dette gjelder også ved sykdom. Undersøk med eget forsikringsselskap da denne type hendelser kan være dekket i gjennom personlige forsikringer.

Kjøp og salg av startnummer
Kjøp og salg av startnummer er mulig, men gir en administrasjonskostnad på kr 200.
Kjøpt/overtatt plass

Deltagers ansvar

 • Deltagere er selv ansvarlig for at alle personlige opplysninger er korrekte.
 • Deltagere er ansvarlig for at opplysninger i påmeldingen samsvarer med valg av trasé og klasse.
 • Deltagere er ansvarlig for å hente ut sin deltagerkonvolutt i god tid før egen start.
 • Deltagerbevis må fremvises ved uthenting av deltakerkonvolutt.
 • Deltager kan bli avkrevd legitimasjon ved avhenting av startnummer. (Deltagere uten medbrakt deltagerbevis må påregne ventetid)
 • Alle ryttere må ha gyldig lisens.
  NB! Lisens gjelder ikke for de som ikke er medlemmer i folketrygden eller er 70 år eller eldre.
 • Alle deltakere fra 17 år må ha gyldig lisens (aktiv- eller engangs kr. 200,-) og er derved også forsikret av arrangør i følge NCFs reglement.
 • Ungdom som fyller fra 10-16 år i rittåret kan løse ungdomslisens kr. 50,- (NCF)
 • Utøvere med Aktivlisens må medbringe denne ved avhenting av startnummer. (Kan denne ikke fremvises må det påregnes ventetid.)
 • Det er forbudt å starte i annen pulje enn den man har blitt tildelt.
 • Alle deltagere må selv sørge for å feste startnummer og chip etter anvisningen. Info i konvolutt.
 • Alle deltagere sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei. For øvrig skal arrangørens merking og anvisninger følges fra start til mål.
 • Alle skal opptre som gode sportsmenn og ikke på noen måte hindre andre deltagere.
 • Det er strengt forbudt å sykle under annen persons navn.
 • Alle deltagere må bære godkjent hjelm under hele rittet.
 • Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve eller trekke) av utenforstående.
 • Deltagerne er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr forøvrig.
 • Forsøpling av naturen er strengt forbudt. Man skal kun benytte merkede kastesoner.


Diskvalifikasjon

Brudd på en eller flere av ovenstående betingelser kan medføre diskvalifikasjon. Bruk av forbudte stoffer/doping/stimulerende midler eller liknende vil føre til umiddelbar diskvalifikasjon. Dette vil også bli innrapportert til gjeldende forbund.

Parkering
Alle som parkerer bil på Hovlandbanen rittdagen må betale et parkeringsgebyr på kr. 50,-
Denne avgiften går til Nanset IF Fotball – ikke til Farrisrunden.

Maksimumstider
Det opprettes maksimumstider ved mat- og servicestasjonen i Kjose. Ankommer man etter angitt tid må man av sikkerhetshensyn avbryte rittet. Det blir informert om maksimumstider på nettet.

Brudd og el. skader
Alle ryttere oppfordres til å melde inn til sekretariatet umiddelbart om de bryter rittet. Dette gjøres til telefonnummeret som er oppgitt på startnummeret. Dette for at vi skal ha oversikt over alle ryttere, og for å kunne yte service til pårørende etc.

Skader
Oppdager du skadde personer underveis i rittet, meld dette til nærmeste funksjonær eller Norsk folkehjelp.
Prøv å skaffe deg omfanget av skaden og posisjonen på skadestedet.

Facebook IconYouTube IconBli inspirert
', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('set', 'forceSSL', true); ga('send', 'pageview');